Tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề thông dụng

Tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề - Long time no see

Tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề - Long time no see

Reviews (442)
Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành chủ đề chào hỏi dành cho hai người lâu ngày mới gặp lại.

Hi bạn,

Long time no see. How have you been? (Lâu ngày không gặp, bạn thế nào rồi?)

Bạn có thường xuyên thực hành những bài tập trong các bài viết trước chứ?

Nếu chưa thì bạn vui lòng kiểm tra các bài trước và thực hành các bài trước trước khi thực hành bài này. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành chủ đề chào hỏi dành cho hai người lâu ngày mới gặp lại.


A: Hey John, how have you been?

heɪ ʤɑ:n, haʊ hæv ju: bɪn

Chào John. Bạn khỏe không?

B: What a surprise. I haven't seen you in a long time. How have you been?

wa:t ə sərˈpraɪz. aɪ ˈhævənt si:n ju ɪn ə la:ŋ taɪm. haʊ hæv ju bɪn?

Ngạc nhiên chưa. Lâu rồi không gặp bạn. Bạn khỏe chứ?

A: I'm doing very well. How about you?

aɪm ˈdu:ɪŋ ˈveri wel. haʊ əˈbaʊt ju:?

Mình rất khỏe. Còn bạn thì sao, khỏe chứ?

B: I finally have some free time. I just finished taking a big examination,

aɪ ˈfaɪnəli hæv sʌm fri: taɪm. aɪ ʤʌst ˈfɪnɪʃt ˈteɪkɪŋ ə bɪg ɪgˌzæməˈneɪʃən,

Cuối cùng thì mình cũng rảnh. Mình vừa có kỳ thi quan trọng

and I'm so relieved that I'm done with it.

ænd aɪm soʊ rɪˈli:vd ðæt aɪm dʌn wɪð ɪt.

và mình cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong.

Vậy là chúng ta đã kết thúc chủ đề đầu tiên “Greetings – chào hỏi” rồi. Chúng ta sẽ làm quen với chủ đề mới rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày của bạn.

Hẹn gặp bạn ở bài viết sau!

Tham khảo sách 22 Chủ Đề Giao Tiếp Tiếng Anh Giọng Mỹ

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook