Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (42600)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1.1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

16/06/2019

8:30-12:00

Sáng Chủ Nhật

01 buổi
1.2 30/06/2019

8:30-12:00

Sáng Chủ Nhật

01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

29/07/2019

Sáng
9:00-11:30
T.Hai & Tư

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

10/06/2019

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

4

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

18/06/2019

Tối
18:00-20:30
T. Ba & Năm

04 tuần

5

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

21 & 28/7/2019

Cả ngày
08:00-18:30
Chủ Nhật

02 tuần

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
23/4/2019 Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm
06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
10/6/2019

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
2/7/2019

Tối
18:15-20:15
T. Hai & Tư

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
19/3/2019

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

04/03/2019

Tối
18:15-20:15
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 26/07/2018

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
12 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 7/9/2019

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
13 Chuẩn Giọng Tiếng Anh Thực Hành NA

Tối
18:00-20:30
T. Ba-Năm

N/A
14 N/A - N/A N/A

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook